nedelja, 15. september 2013

Borzni tečaji

Račun kaže, da bi borzni tečaj zaradi emisije novih delnic moral s 392,00 DEM(pretvornik valut) pasti na 387,89 DEM. Če ne bi imel prednostne pravice, bi delničar utrpel izgubo v višini 4,11 DEM po delnici ( = računska vrednost prednostne pravice). Dejansko je tečaj za prednostno pravico 28.4.1993 znašal le 1,85 DEM. Razlika med računskim in dejanskim tečajem prednostne pravice izhaja — prvič - iz pravice do dividend: za novo delnico po pogojih emisije za poslovno leto 1993 izplačajo le 75% dividende, ki jih izplačajo za staro delnico (ker Dresdner Bank AG vložkov za nove delnice še nima na razpolago od 1.1.1993, temveč šele nekoliko pozneje); in drugič, tečaj za prednostno pravico — enako kot delniški tečaj — se oblikuje na podlagi ponudbe in povpraševanja po prednostnih pravicah, pri čemer ima odločilno vlogo gibanje tečaja delnic v času trgovanja s prednostnimi pravicami. Če se dviga tečaj delnic, se tendenčno dviga tudi tečaj prednostnih pravic, in obratno. Ko na borzi prvič ponudijo v nakup delnice delniške družbe ali komanditne družbe z delnicami, govorimo o »going public«. V ta namen predvsem ekspanzivna družinska podjetja spremenijo pravno obliko v d.d. ali v komanditno družbo z delnicami; nato se delnice družinskih družabnikov (starih delničarjev) ali delnice iz povečanja osnovnega kapitala z gotovinskimi vložki ponudijo širšemu krogu potencialnih naložnikov kapitala v nakup; stari delničarji se pri tem odrečejo svoji prednostni pravici. V prvem primeru priteka izkupiček od prodaje delnic družinskim družabnikom (starim delničarjem), v drugem pa podjetju. Za delniško financiranje gre le v drugem primeru, medtem ko v prvem ni nobenega neposrednega vpliva na financiranje. Vendar pa ima podjetje zaradi svoje delniško-pravne oblike sedaj možnost, da zaradi sledečih povečanj osnovnega kapitala z gotovinskimi vložki pridobiva lastni kapital na anonimnem kapitalskem trgu, saj je going public povezan z nastopom delnic na borzi. Primer za velik going public v oktobru 1995 je emisija 40 mln navadnih delnic farmacevtsko-kemijskega podjetja Merck KgaA, Darmstadt, z vrednostjo delnice 5 DEM in emisijskim tečajem delnice 54 DEM (ažio: 49 DEM = 980%). Osnovni kapital je bil povečan za (40.000.000 delnic • 5 DEM =) 200 mln DEM, pritok kapitala v podjetje je znašal (40.000.000 delnic • 54 DEM =) 2,16 milijarde DEM. O stroških emisije ni bilo podatkov. Pogoj za emisijo delnic je bila sprememba pravne oblike E. Merck OHG (javna trgovska družba) v Merck KGaA (komanditna družba z delnicami). Po povečanju kapitala so družinski družabniki (pribi 80) lastniki okroglo 75% zapisanega kapitala Merck KgaA, preostalih 25% pa pripada novim delničarjem. Motiv za going public je bila okrepitev osnove lastnega kapitala. Merckova delnica je bila dne 20.10.1995 sprejeta na borzah v Frakfurtu in Zuerichu. V Frankfurtu je znašal zaključni tečaj na koncu prvega dneva trgovanja 56,70 DEM, torej za 2,70 DEM ( = 5%) nad emisijskim tečajem, ki so ga za eno delnico plačali prvi kupci.

The Right Adress provides a wide range of motivational and sports speakers for your corporate event.

Ni komentarjev:

Objavite komentar